Czynności notarialne

Do zakresu czynności notarialnych dokonywanych w naszej Kancelarii należą:
•    sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:
•    umowy sprzedaży
•    umowy przedwstępne
•    umowy deweloperskie
•    umowy darowizny
•    umowy zniesienia współwłasności
•    umowy działu spadku
•    umowy spółki
•    umowy przeniesienia własności nieruchomości
•    umowy zamiany
•    akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
•    testamenty
•    umowy majątkowe małżeńskie
•    umowy o podział majątku wspólnego
•    sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
•    sporządzanie innych czynności notarialnych, w szczególności:
•    sporządzanie poświadczeń
•    sporządzanie protokołów (w tym m.in. protokoły Zgromadzeń Spółek, Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych)
•    prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
•    sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
•    sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów