Kancelaria

Kancelaria Notarialna Joanny Brzozowskiej, mieszcząca się w Elblągu przy ulicy Giermków 22/3, gwarantuje Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

    Kancelaria sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokonuje wszelkich innych czynności notarialnych. Ponadto notariusz udziela bezpłatnych porad i informacji odnośnie sporządzanych czynności.

    Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać ich dodatkowo w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

   Kancelaria notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć. W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.